Tietosuojaseloste

STARSQUAD OY:N MARKKINOINTI- JA ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE


Laatimispäivä 23.5.2018 (muokattu 12.2.2020)

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1. Rekisterin pitäjä


Yritys: Starsquad Oy (jäljempänä ”Starsquad”)
Y- tunnus: 1073168-3
Osoite: Areenankuja 1 G, 00240 Helsinki
Puhelin: +358 9 4247 1100

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa


Nimi: Anne Kärkkäinen
Puhelin: +358 50 994 4671
Sähköposti: anne.karkkainen@starsquad.fi & info@starsquad.fi

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt


Starsquad Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste


Rekisteröidyn asiakkaan henkilötietoja käsitellään Starsquadin asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, suunnitteluun, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, seurantaan sekä markkinointiin ja markkinointikilpailujen järjestämiseen.

Starsquadin uutiskirjeessä kerromme sinulle ensimmäisenä uusista tapahtumista, jaamme tapahtuma-aiheisia blogejamme ja erikoistarjouksia. Saat näitä uutiskirjeitä, jos kuulut Starsquadin asiakasrekisteriin tai olet tilannut uutiskirjeemme joko verkkosivuillamme, tapahtumissamme tai olet antanut suostumuksen uutiskirjeen tilaukseen myyjillemme.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena ovat:

 • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
 • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde

Starsquad käsittelee tietoja itse ja käyttää markkinoinnin kohdentamisessa ja analytiikassa alla olevia palveluntarjoajia. Käytämme sivustollamme evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle sujuvan sivuston käyttökokemuksen sekä kohdentaa mainontaa paremmin ja kiinnostavammin.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

 • Klipfolio (markkinoinnin analytiikka)
 • Hotjar (verkkosivuanalytiikka)
 • Squarespace (verkkosivuanalytiikka ja evästeet)
 • Giosg (chat-palvelu)
 • Google Inc. (Analytics) (analytiikka)
 • Google Inc. (Adwords) (hakusanamainonta)
 • Leadfeeder (verkkosivukävijöiden tunnistaminen)
 • Mailchimp (sähköpostimarkkinointi)
 • Vainu. io Software Oy (tietokannat)
 • Comgate (Winres) (varausjärjestelmä)
 • Microsoft Office 365 (tietokanta)
 • LinkedIn (markkinoinnin kohdentaminen ja analytiikka)
 • Twitter (markkinoinnin kohdentaminen ja analytiikka)
 • Facebook (markkinoinnin kohdentaminen ja analytiikka)

5. Rekisterin tietosisältö


Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • Asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, myyjätiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointikilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
 • Asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. maksullisten tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)
 • Rekisteröidyn ilmoittamat mielenkiinnon kohteet
 • Kieli
 • Verkkokäyttäytymistä Starsquadin verkkosivustoilla ja -palveluissa koskevat tiedot (esim. linkkien klikkaukset, selatut internet-sivut, tulo- ja poistumissivustot)

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Starsquad kerää rekisteriin tietoja rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla (esim markkinointikilpailut), evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Starsquad saa myös henkilö- ja yritystietoja viranomaisilta, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta.

7. Tietojen luovutus


Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Starsquad Oy voi kuitenkin luovuttaa joissakin tapauksissa asiakkaasta välttämättömiä tietoja yhteistyökumppaneille palvelun varmistamiseksi:
 • Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Starsquad voi luovuttaa tietoja viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.


8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle


Starsquad voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihin EU-/ETA-alueen ulkopuolelta. Starsquad huolehtii siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:
 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso
 • Olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisterissä olevalla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Starsquadiin yhteyttä

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika


Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään tai järjestelmiin. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme rekisteristä asiaankuuluvalla tavalla. Starsquad säilyttää henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeellista alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

10. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan mainitulle Starsquadin tähän rekisteriin liittyvälle yhteyshenkilölle, eli juha.pihlman@starsquad.fi tai info@starsquad.fi. Rekisteröidyn oikeudet on lueteltuna alla:
 • Saada tieto henkilötietojen käsittelystä
 • Saada pääsy omiin tietoihin ja tarkastaa itseä koskevat Starsquadin käsittelemät henkilötiedot
 • Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • Vaatia henkilötietojen poistamista
 • Peruuttaa suostumuksen ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen
 • Vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etumme
 • Saada henkilötiedot koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Starsquadille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai annetun suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
 • Vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista

Starsquad voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Starsquad voi kieltäytyä pyynnön totuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen


Starsquad pyrkii jatkuvasti kehittämään asiakaspalveluaan ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Haluatko lisätietoa?

Täytä kentät niin olemme yhteydessä!

Tämä lomake kerää henkilötietojasi, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä. Hyväksymällä ehdot, vahvistat että olet lukenut ja hyväksynyt tietosuojaehtomme